Този уеб сайт е собственост на СУОНСЪН ЕООД и достъпът до него е напълно безплатен.

Достъпвайки този сайт и съдържащите се в него материали и информация, вие приемате, че сте прочели, разбрали, и сте се съгласили с Условията за ползване. В противен случай е необходимо незабавно да преустановите сесията.

Вие се съгласявате да спазвате всички приложими закони по отношение на достъпа и използването му. Използвайки този уеб сайт, вие ни давате съгласието си да ползваме предоставените от вас информация и лични данни в съответствие с нашата Декларация за конфиденциалност и Оповестяване на Бисквитки.

Авторско право

Поместените в този уеб сайт информационни материали, фотографски и други изображения, както и графичното му оформление са предмет на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/. Същите могат да бъдат използвани свободно само в случаите и за целите, предвидени в закона, при условие, че не затрудняват нормалното функциониране на сайта и не увреждат законните интереси на СУОНСЪН ЕООД.

Логото на СУОНСЪН ЕООД в този уеб сайт е регистрирана търговска марка. Освен в случаите, изрично предвидени в тези Условия за ползване, вие нямате право да използвате на горепосочените търговска марка, нито поотделно, нито в комбинация с други думи или елементи на дизайна.

За да поискате писмено съгласие за използване на търговските марки на СУОНСЪН ЕООД използвайте формата за Контакти с нас.

Ограничения на отговорността и свързани Интернет страници

Този уеб сайт цели да осигури облекчен достъп на клиентите на СУОНСЪН ЕООД до информация, свързана с предлаганите продукти услуги и условията за тяхното купуване. Нашата цел е да осигурим пълнота и актуалност на поместените данни. Въпреки това, при използването на сайта, следва да имате предвид, че е възможно предоставената информация:

  • да не бъде изчерпателна и точна;
  • да не представлява правен, здравословен и прочее съвет или препоръка;

В случай, че се нуждаете от такъв, следва да потърсите мнението на компетентен специалист в съответната област; съдържа препращания към други сайтове, които СУОНСЪН ЕООД не контролира по никакъв начин и съответно не носи отговорност за верността на поместените в тях данни.

Дружеството не носи отговорност за настъпили вреди или пропуснати ползи от неточна информация, поместена в сайта или в някой от сайтовете, към които той препраща или неправилното възприемане на поместената информация като здравна препоръка.

СУОНСЪН ЕООД се стреми да ограничи в максимална степен неудобствата при използването на сайта. Въпреки това не можем да гарантираме и не носим отговорност, в случай, че достъпът до информацията и нейното използване са затруднени от несъвместимост на компютърните програми, от технически грешки и други.

СУОНСЪН ЕООД си запазва правото да прекрати всяка връзка или свързана програма по всяко време. СУОНСЪН ЕООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този уеб сайт.